Wymagane jest skierowanie do specjalisty, które wystawia lekarz POZ/lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista.

Nie obowiązuje rejonizacja.

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Rejestracja do Poradni Dermatologicznej możliwa jest osobiście i telefonicznie oraz za pośrednictwem innych osób w godzinach przyjęć:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 8.00 do 16.00
Środa od 10.00 do 18.00
Czwartek od 8.00 do 16.00
Piątek od 8.00 do 16.00

Telefon/Fax: 75 75-514-01

Podczas rejestracji prosimy podać następujące dane:

  • Imię i nazwisko oraz PESEL Pacjenta,
  • Adres miejsca zamieszkania,
  • Czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia,
  • Numer telefonu kontaktowego w razie zmiany terminu wizyty.

Warunkiem przyjęć w Poradni Dermatologicznej z umową NFZ jest okazanie w punkcie rejestracji dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości zawierającego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, za pomocą ważnego dokumentu lub kompletu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne (kliknij aby dowiedzieć się więcej). Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu możesz złożyć w rejestracji oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń.